ביטוח אובדן כושר עבודה

כל חייך הבוגרים אתה טורח ועמל על מנת לפרנס את עצמך ואת משפחתך, אך מה יקרה אם לפתע לא תוכל להמשיך בעבודתך בשל מחלה או פציעה? מי ידאג לרווחה הכלכלית ולקיום היומיומי שלך ושל משפחתך? למעט מספר מצומצם של מקרים, ביטוח לאומי אינו משלם בגין אובדן כושר עבודה. הפיתרון היחיד כדי לא להיות תלוי באחרים במקרה של אובדן כושר ההשתכרות הוא רכישת פוליסת ביטוח חיים לביטוח מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, המזכה אותך בתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח.

הביטוח באמצעות נאמנות סוכנות לביטוח בע”מ מפני אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, מעניק לך הגנה כלכלית כאשר כושר העבודה שלך נפגע ומבטיח לך ולמשפחתך קבלת הכנסה חודשית קבועה מחברת הביטוח אשר תשלם את הפיצוי הכספי המוסכם במשך כל התקופה בה לא תוכל לעבוד או עד תום תקפת הביטוח או עד הגיעך לגיל הפרישה הקבוע בפוליסה – לפי המוקדם מביניהם. בעת רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה יש לבחון היטב את הגדרת האובדן הקובעת את המקרים בהם המבוטח ייחשב כזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה. על כן, יש לבחון את ההגדרה בפוליסה ולהתאים אותה לפי מאפייני העיסוק והמקצוע של המבוטח. להלן שלושת ההגדרות המקובלות לאובדן כושר עבודה לפי הפוליסות השונות לביטוח אובדן כושר עבודה:

אובדן כושר לכל עבודה שהיא – אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. הגדרה זו היא בסיסית ביותר ומקנה כיסוי ביטוחי מצומצם יותר יחסית להגדרות האחרות, המפורטות להלן.

אובדן כושר לעיסוק הולם – אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יוכל המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

אובדן כושר לעיסוק הספציפי – אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב-5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק): כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים בלבד.

תשלום התגמול החודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, על ידי חברת הביטוח יימשך עד לקרות אחד המקרים הבאים:

  • החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (על פי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה)
  • מות המבוטח
  • תום תקופת הביטוח
  • תום שנת הביטוח בה יגיע המבוטח לגיל הפרישה הקבוע בפוליסה. בדרך כלל, מדובר בגיל 65 שנה, אולם יש לציין כי בעקבות העלאת גיל הפרישה בהמשך לחוק גיל פרישה (התשס”ד) 2004, עודכנה תקופת התגמול לגיל הפרישה בפוליסות חדשות

יש לציין, כי בתנאי הפוליסה מוגדרים מקרים בהם המבוטח יקבל תגמול חודשי חלקי בלבד.

יתרונות ביטוח אובדן כושר עבודה באמצעות נאמנות סוכנות לביטוח בע”מ

נאמנות סוכנות לביטוח בע”מ תבחר בקפידה את תכנית הביטוח מפני אובדן כושר עבודה המתאימה לך ביותר על פי צרכיך. אנשי המקצוע המומחים של נאמנות סוכנות לביטוח בע”מ מלווים אותך ונמצאים לידך ברגעים הקשים והחשובים לך, ברגע האמת ובעיקר בשלב התביעות.

לקבלת הצעת מחיר ללא התחייבות!

גלילה לראש העמוד

רגע , לפני שאתם יוצאים !

קבלו הלוואה בתנאים ללא תחרות!

דילוג לתוכן